Wat doen wij?

De Vitale Ouderenraad organiseert lerende ondersteuningsprojecten voor ouderen om sociaal-maatschappelijke kennis, inzicht en ervaring te realiseren bij ouderen (en hun gezinnen) in Amsterdam. Onze activiteiten zijn het Alzheimer Theehuis, Levenskunst Academie, KunstVerbindt en Muziek College. Rondom deze activiteiten worden ook aandacht gegeven aan ontmoetingen, voorlichting, beweging en taal. Daarnaast participeren we ook in culturele activiteiten van partnerorganisaties.

Ontmoetingen

Wilt u zelf of samen met u naasten onder het genot van koffie en thee verkenne wat er zoal te doen in de buurt, vooraf en aansluitend op het Alzheimer Theehuis en Levenskunst Academie van ons terecht in de Openbare Bibliotheek (OBA) op het Javaplein.

We zijn wekelijks te vinden  op de OBA. Daarnaast worden er excursies in en buiten de wijk georganiseerd waar ouderen je in contact komt met andere mensen (met verschillende culturen). 

Voorlichting

Veel preventieve interventies gericht op migrantenouderen hebben voorlichting als middel om gedrag ten aanzien van gezondheid te veranderen. Het gaat daarbij om voorlichting over risicofactoren (zoals een ongezonde leefstijl), maar ook over de toegang tot en bekendheid met zorginstellingen, bijvoorbeeld thuiszorg en de GGZ. Maar ook voorlichting van Alzheimer Nederland. Elk voorlichtingsbijeenkomst van de Vitale Ouderenraad kent een eigen thema. De voorlichting wordt dan ook  samen met een deskundige voorbereid en uitgevoerd. Voor voorlichting kunt u terecht bij onze maandelijkse Alzheimer Theehuis.

Beweging

Bewegen is belangrijk zeker als je ouder wordt, het houdt je langer fit en zelfredzaam. Botten en spieren worden sterker, de co√∂rdinatie verbetert en het heeft een gunstige invloed op diverse aandoeningen. Maar het is vooral ook leuk en gezellig, zeker als je het in groepsverband doet. Als ouderen zich eenzaam voelen, lopen zij een groter risico om dementie te ontwikkelen. Het deelnemen aan sociale activiteiten lijkt juist te beschermen tegen dementie, voorbeeld het bewegen. Tijdens het Alzheimer Theehuis en de Levenskunst Academie besteden we aandacht voor bewegen door een deskundige uit te nodigen of gezamenlijk bewegingsoefeningen te doen. 

Taal

Oudere migranten hebben door hun taalachterstand vaak moeite om informatie te begrijpen die voor hun gezondheid belangrijk is. 

Dit komt door dat ze vaak laag geschoold zijn. Ook spreken veel migrantenouderen de Nederlandse taal slecht of helemaal niet. Tijdens de Senioren College krijgen ze ook te maken met de Nederlandse taal en worden actualiteiten uit Nederland besproken.