Dillemma's bij dementie


Op 16 januari was de eerste van een serie van vijf geplande Alzheimer Theehuizen in de OBA aan het Javaplein in Amsterdam Oost. Deze theehuizen zijn in navolging van de Alzheimer Café’s, die in alle stadsdelen één keer per maand worden georganiseerd, speciaal bedoeld voor de Amsterdammers met een migrantenachtergrond en in dit geval voor de buurtbewoners met een Turkse achtergrond.

Ruim dertig merendeel oudere bewoners vulden de achterzaal van de bibliotheek. Meer dan de helft van de aanwezigen waren vrouwen. Op het tijdstip dat voor het begin stond aangekondigd bleef de deur opengeschoven worden voor weer nieuwe belangstellenden. De zaal moest naast genoeg zitplaatsen ook ruimte bieden om alle scootmobiels te kunnen parkeren. Het ouder worden gaat immers ook vaak gepaard met mobiliteitsproblemen. Goed dat dit zo geen belemmering was om deel te nemen.

Voor de bijeenkomst van deze dag werd aandacht besteed aan dilemma’s, die ten aanzien van familie verschillende beslissingen kunnen optreden. Zo kan de familie besluiten dat het voor iemand niet veilig meer is om alleen naar buiten te gaan, terwijl dit indruist tegen de eigen vrijheid van de betrokkene. Bij het niet mogen vasten, dat vooral bij een lichamelijke ziekte als bijvoorbeeld suikerziekte het advies kan zijn, komt het belang van de gezondheid in botsing met de geloofsovertuiging. Het niet meer mogen of kunnen autorijden uit veiligheidsoverwegingen kan bij de betrokkene zijn gevoelens van trots en autonomie treffen. Dat dit ook voor echtpaar lastig zijn omdat veel vrouwen nooit een rijbewijs hadden gehaald werd door de aanwezige vrouwen met spijt benadrukt. Er was vooral rond de laatste twee dilemma’s sprake van een levendige discussie.

Na de pauze – het theehuis is nadrukkelijk ook een plaats van ontmoeting van elkaar - werden er een aantal concentratie testjes voorgelegd, waar met enthousiasme aan werd deelgenomen.

De volgende theehuizen staan gepland op alle eerste dinsdagen van elke maand en hebben het niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen, mogelijke aanpassingen in huis, het verwijzen door de huisarts en het zorgen tijdens vakantietijd als thema’s. Thema’s die door de ouderen zelf zijn aangedragen.

Het Alzheimer Theehuis is een initiatief van Alzheimer Nederland afd. Amsterdam i.s.m. de Turkse Ouderenraad Amsterdam, ZorgGroep Amsterdam Oost , Sumatra Apotheek en de Openbare Bibliotheek Amsterdam.

Meer info: s.turker@diversiteitsland.nl

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square