Levenkunst Academie

Veel ouderen met een migratieachtergrond hadden in hun jeugd niet de gelegenheid om verder te leren. Bij het Levenskunst Academie krijgen de ouderen alsnog de kans om kennis en vaardigheden te verwerven met betrekking tot door henzelf gekozen onderwerpen. De colleges worden één maal per week gegeven door getrainde vrijwilligers/studenten, in combinatie met excursies.  

In 2016 voerde de Vitale Ouderenraad een succesvolle pilots uit van het Levenskunst Academie.  Lees hier het artikel. Met de uitvoering van deze pilots heeft de Vitale Ouderenraad ook bewezen in staat te zijn tot verandering en innovatie. De volgende stap bestaat uit het brengen van continuïteit en duurzaamheid in het concept Levenskunst Academie zodat meer ouderen over een langere periode er profijt van kunnen hebben. Dit proces wil de Vitale Ouderenraad ingaan als een lerende organisatie, die open staat voor innovatie en verandering. Kenmerkend voor de aanpak van de Vitale Ouderenraad is de betrokkenheid van de ouderen zelf evenals de inzet van meertalige vrijwilligers/studenten.

Wanneer:

Iedere woensdag. 11.00 uur

Locatie:

Openbare Bibliotheek Javaplein