Herdenkingen en vieringen

Jaarlijks organiseren wij bijeenkomsten rondom herdenking- en vieringen waarbij de focus ligt op het stimuleren van een intercultureel dialoog. Wij geloven dat door mensen met verschillende achtergronden samen te brengen en met elkaar in gesprek te laten gaan, er meer bewustwording, begrip en betrokkenheid wordt gecreëerd. Centraal staat hierin de betekenis van cultuur en geschiedenis in een moderne en multiculturele maatschappij.

Directeur van Stichting Diversiteitsland, Salih Türker:
“Mensen leven nog steeds in groepen langs elkaar heen en hebben vaak weinig kennis van elkaars geschiedenis. In het delen van informatie en herdenken van belangrijke gebeurtenissen uit o.a. de Nederlandse en Turkse geschiedenis zie ik een sleutel om deze verbinding te versterken. Vanuit deze noodzaak en gedachte is herdenken we de geschiedenis en vieren we onze vrijheid.

We richten nu op de Slag om Gallipoli op 18 maart en de Tweede Wereldoorlog op 4 en 5 mei.