De Vitale Ouderenraad is een kleine organisatie met een uitvoerende werkgroep en met ondersteuning van Stichting Diversiteitsland die werkt aan een betere maatschappelijke inbedding van ouderen met en zonder migratie afkomst in de Amsterdamse samenleving. Uitgangspunten daarbij zijn dat mensen zoveel mogelijk gelijke kansen krijgen, worden aangesproken op hun mogelijkheden en dat wederzijds begrip en communicatie versterkt worden.

In de Amsterdamse wijken leven een grote groep eerste en tweede generatie migranten. Vitale Ouderenraad wil deze groep ondersteunen in hun zichtbare en verborgen vraagstukken, om daarmee bij te dragen aan een verhoogd welzijn en een sterkere betrokkenheid bij de samenleving. 

Doelstelling

Algemeen bekend is dat het kunnen deelnemen aan de maatschappij en gekend en erkend worden door anderen bijdraagt aan iemands welbevinden. Vitale Ouderenraad wil mensen ondersteunen voor wie dat geen vanzelfsprekendheid is. Daarnaast onderkent de Vitale Ouderenraad het belang van een goede fysieke en mentale gezondheid als voorwaarde voor een beter leven.

 

Voor oudere migranten is van belang dat er voldoende mogelijkheden tot contact en activiteit zijn, dat zij gehoord worden in hun problemen en vragen, geactiveerd worden in hun mogelijkheden en erkend worden in hun waarden en normen.

Missie

Vitale ouderen een positiever beeld geven over ouder worden zodat zij zo lang mogelijk regie houden over hun eigen leven. 

Vitale ouderenraad richt zich overwegend op kwetsbare mensen met een niet-westerse culturele afkomst van 55 jaar en ouder(1).

Een groot deel daarvan kenmerkt zich door een (aantal van de) volgende aspecten:

 

 • laag inkomen en laaggeschooldheid

 • slechtere gezondheid dan de gemiddelde oudere(2) & weinig kennis van en inzicht in ziekten

 • de Nederlandse taal minder goed of nauwelijks spreken

 • (overdag) alleen zijn of alleen komen te staan; vooral vrouwen en arbeidsongeschikten van 55+

 • wederzijdse verwachtingen van ouders en kinderen die mogelijk conflicteren

 • passief gedrag op grond van perceptie van ouder worden

 

(1) In het algemeen is de levensverwachting van Marokkaans-Nederlandse mannen hoger dan die van andere bevolkingsgroepen, en die van Turkse mannen en vrouwen lager.

(2) De indeling naar leeftijd is arbitrair. De fysieke en/of mentale situatie van een zestiger kan slechter zijn dan die van een tachtiger.

Thema's waarop de Vitale Ouderenraad zich richt:

 • Lotgenotencontact & sociale ontmoeting

 • Dementie: inzicht en kennis, mantelzorg

 • Zingeving, isolement en eenzaamheid

 • Cognitieve stimulatie (training)

 • Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid

 • Mijn toekomst als oudere

Denkt u dat u zelf of iemand die u kent in uw omgeving – familielid of uw cliënt – baat heeft bij activiteiten van de Vitale Ouderenraad, neem dan gerust contact met ons op.