In 1998 werd o.l.v. Mustafa Cezim het project Güneş opgericht met steun van stichting Dynamo (toen nog MDSO) en Stadsdeel Oost. Een multifunctioneel centrum voor jong en oud aan de Celebesstraat 33-34 in Amsterdam. Hier werden allerlei activiteiten georganiseerd voor jongeren en ouderen (met een Turkse achtergrond) gericht op vrijetijdsbesteding, voorlichting en educatie en hulp- en dienstverlening. Zo werden er onder andere samenwerkingsactiviteiten georganiseerd tussen jongeren en ouderen en activiteiten die het verantwoordelijkheidsbesef voor maatschappelijke vraagstukken bij jongeren op de kaart zette. Voor ouderen was er een sociaal spreekuur waar voorlichting werd gegeven over AOW, huisvesting, huursubsidie, gezondheidszorg, ziekteverzekeringen en andere maatschappelijke kwesties. Ook werden er huisbezoeken gedaan bij ouderen en signalering gedaan van behoeften en vragen die leefden onder Turkse ouderen.

Aangezien er naar aanleiding van project Güneş een grote behoefte bleek te zijn aan een vaste organisatie werd stichting TYDM – Turkse Ouderenraad opgericht, een stichting voor belangenbehartiging en advies aan Turkse ouderen in Amsterdam. Dit was het officiële begin van de Turkse Ouderenraad. In eerste instantie werden de activiteiten van project Güneş voortgezet samen met de jongeren. Maar toen vanwege overlast hen de ruimte werd ontzegd op de Celebesstraat werd in 2004 besloten alleen door te gaan voor ouderen. In samenwerking met stichting Dynamo en hulp van Stadsdeel Oost werd er een nieuwe ruimte beschikbaar gesteld op de Eerste Atjehstraat. Hier werd een ruimte gedeeld met andere ouderenorganisaties onder de naam Multifunctioneel Ouderen Centrum (MOC). Hiervandaan moesten ze in 2008 verhuizen naar de ‘Karrenwiel’ op de Batjanstraat waar ze de ruimte deelden met een Marokkaanse ouderenorganisatie. In 2013 vond een volgende verhuizing plaats naar de Evenaarsschool. En per 28 april 2015 is de Turkse Ouderenraad formeel ondergebracht bij stichting Diversiteitsland. Na een publiekelijke en formele samenkomst met stichting Diversiteitsland is het kantoor van  TYDM – Turkse Ouderenraad.

In 2020 zijn de activiteiten voor migrantenouderen met diverse achtergronden met succes uitgevoerd. Door onze cultuur sensitieve aanpak voelen meer ouderen zicht bij ons thuis. Het programma heet vanaf nu Vitale Ouderenraad.