Alzheimer Theehuis

Het aantal migrantenouderen met dementie in Nederland stijgt de aankomende jaren sneller dan het aantal autochtone ouderen dementie. Dit komt onder andere door verhoogde riscofactoren zoals hart- en vaatziektes en diabetes. Op dit moment hebben in Nederlander meer dan 235.000 mensen Alzheimer, waarvan ruim 13.750 met een migrantenachtergrond. In 2020 zijn de cijfers gestegen tot 292.000 waarvan 30.750 dementerenden met een migrantenachtergrond. In 2030 is dementie de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland (Toekomstverkenning voor de Volksgezondheid, juni 2014). In 2012, 2013 en 2018 heeft de Turkse Ouderenraad succesvolle Alzheimer Theehuizen uitgevoerd samen met Alzheimer Nederland afd. Amsterdam. Alzheimer Theehuis is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten, en belangstellenden met een niet-westerse achtergrond. De bezoekers kunnen in alle openheid met elkaar praten over een leven met dementie onder leiding van een deskundige gespreksleider. Naast het Alzheimer Theehuis komen mantelzorgers wekelijks bij elkaar om actuele zorgvragen met elkaar te bespreken.

Klik hier voor de het verslag van de pilot en hier het krantenartikel 'Nee, Alzheimer is geen straf van Allah'. 

Klik hier voor onze youtube kanaal 

Hou onze Facebook pagina in de gaten voor het programma!

Locatie:

Openbare Bibliotheek Javaplein